În general termenul de contabilitate creează puțină confuzie, pentru că oamenii și antreprenorii o consideră extrem de complicată și complexă… și pe bună dreptate!

Cuprins:

1. Care este definiția contabilității
2. Cu ce te ajută pe tine contabilitatea
3. Care sunt cele 7 tipuri de contabilități

Încep acest articol de la definiția contabilității: CONTABILITÁTE, contabilități, s. f. 1. Ansamblul operațiilor de înregistrare, pe baza unor norme și reguli speciale, a mișcării fondurilor și materialelor într-o unitate economică; evidență contabilă. ♦ Secție, birou într-o unitate economică unde se fac aceste lucrări de contabilitate (1). 2. Știință care se ocupă cu teoria acestor operații. – Din fr. comptabilité (sursa).

Nu oricine este făcut/făcută să practice această meserie, pentru că meseria în sine este foarte stresantă și migăloasă.

Unde mai pui și că în țara noastră este interconectată cu fiscalitatea. Pe cale de consecință, ceea ce operăm în contabilitate se realizează în funcție de fiscalitate… și crede-mă ca modificări nu sunt puține.

Bine, bine, dar cu ce mă ajută pe mine contabilitatea vei spune?

Orice companie pentru a vedea o imagine fidelă a situațiilor financiare a companiei sale, trebuie să pună preț pe contabilitatea firmei sale/pe profesionistul contabil cu care colaborează.

Ce anume face un profesionist contabil? Și acest aspect este neclar pentru foarte mulți, însă îl voi trata distinct într-un alt material.

Partea de contabilitate se împarte în mai multe secțiuni din punctul meu de vedere și anume:

1. Contabilitatea primară – de la aceasta se pleacă activitatea lunară a unei companii.

Ca să putem ajunge la celelalte tipuri de contabilități, trebuie să începem de undeva. Așadar, pornim de la „conta primară”.

Ce înseamnă asta? Întocmire de facturi / avize / chitanțe / ordine de deplasare / registru de casă / dispoziții de plată sau încasare / note de recepție / situație aferentă stocurilor / producție etc.

Astfel că, pe baza celor de mai sus, se întocmește dosarul lunar în baza căruia echipa de contabili financiari va întocmi situația contabilă financiară lunară a societății.

2. Contabilitatea financiară (reprezintă cea mai importantă ramură a contabilității)

În baza documentelor aferente contabilității primare, se înregistrează în softul contabil absolut toate operațiunile.

Ulterior înregistrării fiecărui document primar, se întocmește balanța contabilă lunară, prin care se observă evoluția capitalurilor / imobilizărilor / stocurilor / creanțelor (sumelor de încasat) / datoriilor (sumelor de plată) / trezoreria / cheltuielile / veniturile.

De asemenea, tot în balanța analitică contabilă se observă cu exactitate situația datoriilor către bugetul de stat (impozit micro / impozit profit / TVA / taxa salariale etc.), care trebuie să coincidă cu declarațiile fiscale / de impunere care sunt depuse.

Tot în baza balanței contabile se întocmește bilanțul, care poate fi anual / semestrial / trimestrial. Acesta este cel mai important formular al unei companii și este întotdeauna solicitat atunci când se dorește o finanțare.

3. Contabilitatea managerială

Este folosită pentru a veni în sprijinul managementului.

Este utilă managerilor pentru a înțelege prin diferite rapoarte performanțele companiei. Formatul rapoartelor diferă în funcție de preferințele și necesitățile fiecăruia.

Tot cu ajutorul contabilității manageriale se pot realiza estimări / previzionări / analiza conturilor de profit și pierdere pe o perioadă de timp / cash flow previzionat sau realizat pe o perioadă de timp / marja de profit etc.

4. Contabilitatea guvernamentală

Așa zisa contabilitatea entităților publice.

Se folosește deci în sistemul public și nu în cel privat, deci nu o vom discuta în acest material, pentru că nu este de interes pentru sectorul privat.

5. Contabilitatea fiscală

Aici apare situația pe care am expus-o încă de la începutul materialului și anume: tot ceea ce operăm în contabilitate se realizează în funcție de fiscalitate.

O să dau un exemplu clasic și simplu de înțeles: pentru a putea deconta toate cheltuielile legate de un autoturism aflat în comodat / chirie / leasing, sunt necesare întocmirea foilor de parcurs pentru a avea deductibilitate integrală asupra cheltuielilor.

Altfel, deductibilitatea acestora este în procent de 50%. Pe cale de consecință și în contabilitatea lunară astfel vom opera aceste cheltuieli / TVA.

6. Contabilitatea juridică

Se folosește în rapoartele de expertiză contabilă judiciară (în caz de litigii civile / penale).

Pentru a putea presta o astfel de contabilitate cu valoare în instanță, trebuie ca persoana care o realizează să fie în grupul experților judiciari.

Tot aici regăsim și expertiză contabilă extrajudiciară (majorări de capital social, conversii de prime de emisiune, aport de bunuri în natură, renunțare la creditarea companiei și includerea acesteia în capital social etc.).

7. Contabilitatea proiectelor

Este folosită cu precădere atunci când vrem o evidență foarte clară pe proiectele în curs de derulare.

De exemplu, atunci când avem accesate fonduri europene, se solicită de către minister prelucrarea a tot ceea ce semnifică acel proiect pe conturi contabile analitice distinct.

Această contabilitate se folosește și atunci când ne dorim o evidență financiară cât mai clară per fiecare proiect în sine. De exemplu se dezvoltă o aplicație software sau se proiectează o construcție etc.

Concluzie

După cum se poate observa, toate tipurile de contabilități enumerate mai sus sunt interconectate, fiecare având importanța ei. În schimb, primordiale și obligatorii sunt cea primară și financiară.

În conformitate cu legea contabilității, fiecare companie care este înființată pe teritoriul României este obligată să aibă contract de prestări servicii cu o firmă de expertiză contabilă ori cu un expert contabil… ori să angajeze o persoană cu studii superioare economice pe post de director economic/contabil șef.