În anul 2020, odată cu venirea pandemiei de COVID-19, o bună parte din entitățile comerciale au fost afectate. Statul român a încercat să intervină cu tot felul de măsuri menite să sprijine mediul de afaceri. Una dintre cele mai bune măsuri a fost intrarea în vigoare a posibilității de a opta pentru eșalonarea simplificată a datoriilor pe o perioadă de 12 luni, dacă toate taxele și impozitele de dinainte de intrarea în starea de urgență – 16 Martie 2020, sunt achitate.

Să presupunem că există taxe și impozite neachitate în acest moment. Tot ce trebuie să faci este să iei legătura cu profesionistul tău contabil și să îl rogi să depună cererea de acordare a eșalonării la plată. Prin cererea mai devreme amintită se poate opta pentru o eșalonare a datoriilor pe o perioadă de maxim 12 luni.

Cuantumul minim al datoriilor pentru care se poate solicita eșalonarea este:

Persoane fizice – 500 lei;
Persoane juridice – 5.000 lei;
ONG – 2.000 lei.

În cazul în care se dorește o eșalonare pe o perioadă mai îndelungată, atunci trebuie mers pe eșalonarea clasică unde trebuie întocmit dosar specific și depus spre aprobare la organul fiscal. De menționat faptul că la dosarul clasic, trebuie avut în vedere și eventualele garanții (scrisori de garanție, active) pe care ANAF le solicită.

Ce presupune depunerea cererii de eșalonare simplificată?

Se completează cu datele companiei și ale reprezentantului legal, iar ulterior se bifează acțiunea necesară, care poate fi după caz:
⬤ Eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale conform art. 209^1 din Legea 207/2015;
⬤ Menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi/sau a amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, conform art. 209^1 din Legea 207/2015
⬤ Modificare a deciziei de eşalonare la plată şi/sau a deciziei de amânare la plată penalităţilor de nedeclarare, cu acordarea eşalonării la plată conform art. 209^5 din Legea 207/2015;
⬤ Modificare a deciziei de eşalonare la plată şi/sau a deciziei de amânare la plată penalităţilor de nedeclarare, conform art. 209^13 din Legea 207/2015;

Mai exact ce opțiuni există prin depunerea acestei cereri?

⬤ Cum am spus și la începutul articolului se poate solicita o amânare la plată a obligațiilor fiscale. Cuantumul acestora se achită în rate în conformitate cu procentele pe care fiecare contribuabil optează spre a le achita. De la data emiterii deciziei de eșalonare fiecare contribuabil va avea următoarele aspecte de îndeplinit:
Plata ratei conform graficului de eșalonare pe care ANAF îl emite, până pe data de 15 a fiecărei luni;
Plata taxelor și impozitelor curente – 25 ale lunii. Daca se întârzie mai mult de 30 de zile la vreuna din cele de mai sus, se pierde eșalonarea.

⬤ Ce pot face dacă nu am suficienți bani pentru achitarea taxelor curente, respectiv și a ratei de eșalonare?
În situația în care te afli în situația expusă mai sus se mai depune o cerere prin care soliciți suplimentarea obligațiilor curente la decizia de eșalonare care ți-a fost emisă inițial de ANAF. Se generează un nou grafic de eșalonare cu noile obligații de îndeplinit. Procedura se numește – depunerea unei declarații de Menținere a eșalonării.

⬤ Ce pot face dacă pierd eșalonarea din neatenție sau pentru că efectiv nu am bani și nici menținere nu am făcut?
Mai poți opta iarăși de o nouă eșalonare, cu mențiunea că se vor institui dobânzi și penalități pentru pierderea acesteia. Se poate pierde de maxim 2 ori.

În primă fază eșalonarea simplificată pe durată limitată de maxim 12 luni a fost aprobată cu caracter temporar. Începând cu 1 Octombrie 2021, procedura a fost permanentizată.

Rămâi la curent cu ce fac: citește și celelalte articole pe care le-am scris pe blogul meu, cosmindumitrascu.ro!