Pentru ca tot am trecut de data de 30 Iunie 2021, apare întrebarea dacă firmele mai sunt obligate la depunerea situațiilor financiare semestriale.

➡ Se știa faptul că dacă cifra de afaceri depășea până în 2020, valoarea de 220.000 lei, exista această obligație;

➡ Începând cu 2021 situațiile financiare semestriale se depun obligatoriu doar dacă o firmă depășește cifra de afaceri de 1.000.000 EUR;

➡ Dacă nu se depășește cifra de afaceri mai sus menționată depunerea situațiilor financiare semestriale este opțională.